Waarden voorbeelden

Waarden zijn de dingen die we als mens of als samenleving belangrijk vinden. Waarden geven richting en zin aan het leven. Het zijn de dingen die er toe doen en waarvoor we ons sterk maken.

Voorbeelden van Nederlandse waarden

Ieder land en dus ook Nederland heeft idealen of overtuigingen die we graag nastreven. Dingen die we als belangrijk betitelen en wat we met elkaar willen uitdragen.

Voorbeelden van Nederlandse waarden zijn vrijheid, gelijkheid, respect solidariteit en rechtvaardigheid. Maar ook veiligheid, leefbaarheid, tolerantie, eerlijkheid, rijkdom, bescheidenheid en beleefdheid behoren zeker tot de Nederlandse waarden.
Op deze pagina vind je een lijst met allerlei verschillende waarden. De meeste mensen herkennen veel van deze waarden wel als waardevol voor henzelf. Hoe belangrijk elk van deze waarden wordt gezien, is voor iedereen echter anders.

De 10 meest populaire waarden wereldwijd

We beginnen echter met een top 10 lijstje van de meest populaire waarden wereldwijd. Waarden die over de hele wereld als waardevol gelden. Hoe in uiting gebracht, verschilt natuurlijk enorm. Ook de normen die voortvloeien uit de waarden kunnen per stad, land of cultuur enorm verschillen.

Heb jij (een aantal van) onderstaande waarden hoog in het vaandel, dan zit je overal goed!

 1. Vrijheid
 2. Respect
 3. Eerlijkheid
 4. Verdraagzaamheid
 5. Gelijkheid
 6. Rechtvaardigheid
 7. Vriendelijkheid
 8. Vrede
 9. Liefde
 10. Veiligheid
waarden voorbeelden respect

50 voorbeelden van waarden

Wij beperken ons tot 50, wellicht hier en daar inspirerende waarden.
Want zoals waarschijnlijk nu wel duidelijk is, zoveel mensen, zoveel waarden.

 • Tolerantie
 • Zorgzaamheid
 • Religie
 • Spiritualiteit
 • Familie
 • Plezier
 • Verbondenheid
 • Autonomie
 • Bescheidenheid
 • Stabiliteit
 • Beleefdheid
 • Schoonheid
 • Loyaliteit
 • Vaderlandsliefde
 • Naastenliefde
 • Trouw
 • Integriteit
 • Geluk
 • Verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijkheid
 • Humor
 • Rust
 • Spontaniteit
 • Authenticiteit
 • Creativiteit
 • Zelfvertrouwen
 • Spiritualiteit
 • Zingeving
 • Zelfstandigheid
 • Vernieuwing
 • Uitdaging
 • Behulpzaamheid
 • Dankbaarheid
 • Geduld
 • Optimisme
 • Gezondheid
 • Vriendschap
 • Discipline
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Harmonie
 • Stiptheid
 • Passie
 • Rijkdom
 • Solidariteit
 • Leiderschap
 • Inzicht
 • Mededogen
 • Netheid
 • Openheid
 • Toewijding

Voorbeelden van waarden kennen we nu. Welke normen komen voort uit welke waarden?
Bekijk de voorbeelden van normen en waarden >> of voorbeelden van normen >>