Waarden

Definitie en betekenis van: Waarden
Waarden kun je omschrijven als de idealen of overtuigingen van een groep mensen. Zaken die belangrijk worden gevonden en het nastreven waardig zijn. Vanuit waarden ontstaan gedragsregels (normen). Vandaar dat deze twee woorden zo vaak samen worden gebruikt.

Ik sta altijd op voor ouderen (norm), omdat ik respect heb voor ouderen (waarde). Iedereen heeft andere idealen, andere dingen die hij of zij echt belangrijk vindt, kortom andere waarden.

Waarden betekenis

Waarden zijn zaken die van waarde zijn, die het nastreven waardig zijn

verschillende soorten waarden

Waar normen gaan over hoe je je op een bepaalde manier gedraagt, gaan waarden over de achterliggende motivatie daarvan.

Eerst is er dus de waarde, de opvatting van wat wenselijk is, en van daaruit vloeien de gedragsregels (normen).

Bekende waarden in Nederland

De som van alle waarden (van een land) vormen de basis van een samenleving. Hoe we met elkaar omgaan en waarom wordt bepaald door deze waarden.
In Nederland hechten we veel waarden aan zaken als:

– vrijheid
– gelijkheid
– solidariteit
– rechtvaardigheid
– respect
– leefbaarheid
– veiligheid
– tolerantie

Tolerantie staat nog net in ons lijstje, maar deze waarde lijkt de laatste jaren toch wat deukjes op te lopen.
Vrijheid van meningsuiting vinden we erg belangrijk, maar het is soms zoeken naar de juiste invulling hiervan. Te pas en te onpas je mening ventileren kan snel als beledigend, denigrerend of discriminerend worden ervaren. Beledigen, discrimineren en tot geweld aanzetten beschouwen we in Nederland als onacceptabel. Gelukkig is het zo dat respect voor de ander een andere mooie leidraad is om verkeerd of kwetsend gebruik te voorkomen.

Wat wij trouwens hoog in het vaandel hebben, kan zo maar in het buitenland als onbelangrijk, of erger nog, als beledigend worden ervaren.
Bekijk hier hoe de Nederlandse normen en waarden zich verhouden tot die van andere landen en culturen. >>

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de waarden die als het meest belangrijk worden gezien

Van alle waarden die belangrijk worden gevonden, staan er een paar echt centraal. Deze kernwaarden vormen de kern van een samenleving, organisatie of persoon. In Nederland zou je kunnen zeggen dat vrijheid, gelijkheid en solidariteit kernwaarden zijn.

Persoonlijke kernwaarden

Voor ieder persoon gelden dus verschillende waarden en kernwaarden. In het kader van zelfreflectie kan het soms erg nuttig zijn om jouw persoonlijke kernwaarden op een rijtje te zetten.

We vinden zoveel dingen belangrijk, maar waar staan we echt voor?
Door je bewust te worden van deze waarden, kun je je leven er beter op inrichten. Deze vorm van zelfonderzoek kan derhalve bijdragen aan een duidelijker zelfbeeld en inzicht geven in eigen handelen.
Bekijk hier allerlei voorbeelden van waarden >>

Kernwaarden bedrijf

Iedere organisatie, instelling of bedrijf heeft zo zijn eigen kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de identiteit en maken duidelijk waar een organisatie voor staat.
Enkele voorbeelden zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen, klantgerichtheid, zorgzaam, betrouwbaar en creatief.
Zodra intern vaststaat wat de kernwaarden van een organisatie zijn, worden deze gecommuniceerd naar klant en personeel.