Integer handelen

integer handelen

Vasthouden aan normen en waarden en het verschil tussen goed en kwaad kennen. Dat is integer handelen in een notendop.

Op de werkvloer wordt integriteit zeer op prijs gesteld. Het is dan ook niet zomaar dat dit vaker in een vacature voorkomt. Hoe zit het nu precies met integer handelen en hoe herken je dit?

De betekenis van integriteit

Integer handelen heeft allemaal met integriteit te maken. Hebben we het over het bedrijfsleven, dan komt het erop neer dat je de functie goed uitoefent. Hierbij houd je rekening met de regels die gelden en de verantwoordelijkheid die je hebt. Het is niet de bedoeling dat je de regels overschrijdt of anderen hiertoe aanzet.

Integer handelen is een goede karaktereigenschap

Niet iedereen kan integer handelen. Dit heeft vooral te maken met bijgebrachte normen en waarden tijdens de opvoeding, maar ook met de morele ontwikkeling. Integer handelen is een goede karaktereigenschap die iedereen zou moeten hebben. In bepaalde branches of beroepen is het zelfs een onmisbare karaktereigenschap.

Denk hierbij aan de functie van hulpverlener, directeur, zorgmedewerker of andere beroepen waarbij je met anderen in contact komt of een grote verantwoordelijkheid hebt.

Ethisch integer handelen: persoonlijk gedrag

Iemand die ethisch en integer handelt houdt rekening met de normen en waarden maar ook de verschillende opvattingen hierover. In de westerse wereld vinden we onderdrukking van vrouwen ethisch onverantwoord, terwijl dit in bepaalde culturen juist heel normaal is en binnen de normen en waarden van de cultuur hoort.

Met ethisch en integer handelen ben je op de hoogte van verschillende normen en waarden. Iedereen heeft zijn eigen mening of gedachtegang over iets. Hierbij is het belangrijk om dit in keuzes mee te nemen, maar wel tot een acceptabele grens.

Integer handelen kun je leren

Je bent nooit te oud om te leren, dit geldt ook voor integer handelen. Juist binnen het bedrijfsleven kun je te maken krijgen met ethische dilemma’s. Hoe ga je hiermee om?

Integer handelen kenmerkt zich door een aantal belangrijke kernwaarden. Dit zijn onder andere (zakelijk) fatsoen, eerlijkheid, betrouwbaarheid en empathie. Wie hier moeite mee heeft kan zich verdiepen in integer handelen. Houd hierbij rekening met de wet- en regelgeving, de regels binnen een bedrijf maar ook het eigen gedrag richting collega’s, klanten en concurrenten.

Persoonlijke belangen mogen meespelen maar nooit een zakelijke beslissing in de weg staan. Bij het maken van keuzes is het natuurlijk goed dat deze maatschappelijk verantwoord zijn. Een cursus of training integriteit is vooral geschikt voor werknemers die hier moeite mee hebben.

Eerlijke concurrentie niet uit de weg gaan

Een ondernemer krijgt altijd met concurrentie te maken. Integer handelen betekent dat je de concurrent eerlijk en respectvol behandelt, ook wanneer deze het ondernemen in de weg staat. Vaak is het beter om het gesprek met elkaar aan te gaan en voor een oplossing te zorgen dan de strijd aan te gaan.

Integer handelen betekent ook respect hebben voor bedrijfsgeheimen en deze niet met anderen delen. Daarnaast neemt de ondernemer verantwoordelijkheid voor het welzijn van werknemers, het milieu en de samenleving.

Niet integer kunnen handelen

Wie niet integer kan handelen loopt tegen diverse problemen aan. Vaak heeft diegene te maken met sociaal-psychologische problemen. Als gevolg hiervan ontstaan er normovertredingen. Voor een bedrijf is het in ieder geval goed om een duidelijke gedragscode of integriteitcode op te stellen. Daarnaast moet er een goed beleid zijn over het gebruik van sociale media, smartphone en e-mail. Ook niet onbelangrijk: kledingvoorschriften en de algemene bedrijfsregels.

Al deze zaken zijn vooral voor mensen die niet integer kunnen handelen ontzettend belangrijk.

Auteur: Bianca Walraven