Uncategorized

De sociale kwestie

De sociale kwestie refereert aan een periode in Nederland dat arbeidsomstandigheden, hygiëne en huisvesting voor arbeiders verre van optimaal waren. Dit stuk geschiedenis staat ook bekend als het ‘arbeidersvraagstuk’ en speelde zich af in de periode 1860 – 1920, door de opkomst van de  industriële revolutie. In dit artikel nemen we de sociale kwestie met […]

Continue Reading

Wat is een verzorgingsstaat?

Nederland is een verzorgingsstaat. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Hoe ziet een verzorgingsstaat er uit? Verzorgingsstaat wil zeggen dat het sociaal systeem zo is ingericht dat de overheid verantwoordelijk is om zorg te dragen voor het welzijn van haar burgers. Welzijn in de vorm van scholing en onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, werkgelegenheid, maar ook sociale […]

Continue Reading

Democratische rechtstaat

Wat betekent democratie in de letterlijke zin van het woord? De term ‘democratie’ stamt af van de Griekse term ‘dèmos’ (volk) en ‘kratein’ (heersen), samengevoegd ‘het volk heerst’. Een maatschappij die aangestuurd wordt door het volk, vertaalt zich naar door het volk gekozen leiders. Wat houdt dit in Nederland concreet in? Wat is een democratische […]

Continue Reading

Sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid komt in praktisch iedere samenleving voor en dus ook in Nederland. Echter, in met name westerse samenlevingen, waar een grote middenklasse aanwezig is, is deze ongelijkheid minder aanwezig dan in landen waar een groot gat gaapt tussen arm en rijk. Hoe zit het met de sociale ongelijkheid in Nederland? In dit artikel gaan […]

Continue Reading

Maatschappelijke problemen

Vrijwel ieder land ter wereld kent -in meer of mindere mate- maatschappelijke problemen. Het zijn problemen die bijvoorbeeld bestaan uit wrijvingen tussen de aanwezige culturen, religies en verschil in welvaart. In dit artikel kijken we naar maatschappelijke problemen binnen Nederland anno 2021. Verschillende soorten maatschappelijke problemen Er bestaan verschillende soorten maatschappelijke problemen. Deze kunnen sociaal […]

Continue Reading

Pluriforme samenleving

Je hebt er vast wel eens van gehoord, een pluriforme samenleving. Maar wat betekent dit nu precies? Een pluriforme samenleving betekent een meervoudige samenleving. Hierin komen verschillende stromingen of groepen voor die zowel met, als langs elkaar heen leven. In dit artikel nemen we met je door hoe de Nederlandse pluriforme samenleving er uit ziet. […]

Continue Reading

Maatschappelijk betrokken

Burgers, bedrijven en de overheid kunnen op vele verschillende niveaus maatschappelijk betrokken zijn. Met name de overheid kent in haar beleid het streven en uitvoeren van een intensieve maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook voor steeds meer bedrijven is maatschappelijk betrokken zijn een kernwaarde. In dit artikel geven we je voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid op diverse lagen […]

Continue Reading

Morele ontwikkeling

Moreel staat voor gewetensontwikkeling. De morele ontwikkeling begint al op jonge leeftijd. Hierbij doorloopt het kind een aantal stadia. We geven meer uitleg over de totale morele ontwikkeling en wat je hier op latere leeftijd aan hebt. Al op jonge leeftijd worden we bewust gemaakt van het verschil tussen goed en kwaad. Iemand slaan of […]

Continue Reading

Normen en waarden in de zorg

Om als arts, verpleegkundige of zorgmedewerker goed te kunnen werken heb je normen en waarden nodig. Het gaat hier om normen en waarden in de zorg. Normen zijn gedragsregels die bij waarden horen. Juist die waarden zijn belangrijk, het zijn namelijk idealen van het bedrijf of de branche. De waarden veranderen gedurende de tijd De […]

Continue Reading

Normen en waarden in de opvoeding

Het belangrijkste onderdeel van de opvoeding: het bijbrengen van normen en waarden. Dit begint al op jonge leeftijd, ongeveer wanneer het kind anderhalf jaar oud is. Het bijbrengen van normen en waarden duurt net zolang totdat het kind volwassen is. De allereerste normen en waarden Opvoeden is veel meer dan het kind op tijd naar […]

Continue Reading